2020 Yılı Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri
18 Mayıs 2022

                                                          2020 YILI KALİTE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

  • Kurumsal Amaç Hedef  ve Eylem Planı Hazırlanmıştır.
  • Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 6 Çalışmalarına Başlanmıştır.
  • Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 6 Göstergeleri Değerlendirildi, Gösterge Kartları Oluşturuldu Çalışmalar Devam Etmektedir.
  • Anne Dostu Hastane Olmak İçin Çalışmalarımız Devam Etmektedir
  • Dijital Hastane Geçiş Süreci İçin Personellerimiz HIMMS 6 Eğitimine Online Olarak Katılmıştır.
  • Hastanede Uygulanan Standartların Öz Değerlendirme Süreçlerini Planlamış ve Yapılmıştır.
  • Doküman Yönetim Sisteminin Revizyonu Çalışmaları yapılmıştır.
  • Genel Organizasyon Şeması Güncellenmiştir.
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Yönetilmesi ve Analizleri Yapıldı.
  • Pandemi Nedeniyle Kurumda Yapılan Değişikliklerin Kalite Yönetim Sistemleri İle Uyumu Değerlendirilmiş ve Pandemi Dönemi Çalışmalarına Katkıda Bulunulmuştur.