2021 Yılı Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri
18 Mayıs 2022

  • Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 6.1 Çalışmalarına Devam Edilmiştir.
  • Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 6.1 Göstergeleri Değerlendirildi, Gösterge Kartları Oluşturuldu Çalışmalar Devam Etmektedir.
  • Kaman Devlet Hastanemiz Ulusal Anne Dostu Hastane değerlendirmesi ekibi tarafından denetlenmiş ve “Anne Dostu Hastane” unvanı almaya hak kazanmıştır.
  • Dijital Hastane Geçiş Süreci İçin Hastanemiz HIMMS-6  Belgesi almıştır.
  • Hastanede Uygulanan Standartların Öz Değerlendirme Süreçlerini Planlamış ve Yapılmıştır.
  • Doküman Yönetim Sisteminin Revizyonu Çalışmaları yapılmıştır.
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Yönetilmesi ve Analizleri Yapıldı.