Kalite Politikamız
20 Eylül 2021

 

Topluma kaliteli hizmeti sunmak.

Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek. 

Kalite hedeflerini oluşturulmak ve düzenli olarak gözden geçirilmek

Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeleri izlemek ve süreçleri iyileştirmek

Kurumsal amaç hedefler için eylem planı oluşturmak, sürekli takibini yapıp hedefe ulaşmak

Kalite standartları doğrultusunda tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek

Hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği uygulamalarını benimseyerek sağlık hizmetleri sunumunda mükemmel olmak

Hastalarımızın ve yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve süreçlerden kaynaklanan hataları minimize ederek hizmet sunumu için sürekli gelişmek

Hasta ve çalışan güvenliği ve memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.

Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren bir kurum olarak, çalışmalarını sürdürmek.

Sürekli eğitimi teşvik etmek ve uygulamak.

Hasta ve çalışan güvenliğine odaklı hizmet anlayışını sürdürmek.

Hasta haklarını gözetmek ve şikayet çözümünde öncü kurum olmak.

Hasta bilgi gizliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek.

Hastane kaynaklarını etkin kullanmak ve süreç verimliliğini artırmak.