Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz
20 Eylül 2021


AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ:

Sağlıkta kalite standartlarının tamamını karşılayabilmek

Hasta ve Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etmek

Hastane altyapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini artırmak.